Pre Loader

Blog List

Kaznovanje otroka

Vzgojni izzivi se za starše pričnejo že zelo zgodaj. Že ko imamo majhnega dojenčka, nam mnogi svetujejo, kako naj z njim ravnamo. Velikokrat smo kot starši v veliki dilemi, kako ravnati, da bomo

Obdobje prve trme

Obdobje  prve  trme sega od 2. do 4. ali 5. leta otrokove starosti. Zakaj prve trme? Zato, ker ločimo v razvoju otroka še drugo izrazito obdobje trme, ko začne otrok odraščati in stopi

Razhajanje / Žalovanje

 Cilj partnerstva je, da lahko vsak zase razvija svoje potenciale, da se partnerja spoštujeta in podpirata. Neumno bi se bilo slepiti, da v partnerstvu ne bo prihajalo do konfliktov, nesporazumov. Partnerstvo je bilo

Biti otroku ogledalo

Kako pomagamo otroku, da spozna svoja čustva? To lahko storimo tako, da smo ogledalo njegovim čustvom. Otrok se pouči o svojem telesnem videzu, če se pogleda v ogledalo. Svoja čustva, pa spozna po