Pre Loader

Konfliktne situacije in njihovo reševanje

Do konfliktov pogosto prihaja, ker ljudje situacije dojemamo subjektivno in smo zmožni nanje gledati le iz svojega zornega kota. Posamezniki se redko ali sploh nikoli ne postavimo v položaj druge osebe.  Zavzeto zagovarjamo svoja stališča in prepričanja ter verjamemo, da je le naša resnica prava.

Ljudje se pogosto prav zaradi slednjega med seboj žalimo, smo en do drugega nespoštljivi in ne zmoremo vzpostaviti skupne povezanosti. Vztrajamo pri svoji resnici in to zagovarjamo na vse mogoče načine.

Terapija nam omogoča, da preko različnih metod za razumevanje človekovega doživljanja in delovanja,  klient prične spreminjati svoja vedenja. Razumevanje težave oz. problema nam omogoča, da ga začnemo reševati in ga tudi rešimo. V procesu reševanja konfliktnih situacij je pogosto potrebno narediti več sprememb, v svojem vedenju, delovanju, da pridemo do cilja oz. do željenega » rezultata«.

Pri tem nas ovirajo omejujoča prepričanja, da vse zmoremo sami, da je z nami kaj narobe, da smo samo mi krivi za nastalo situacijo in zato predolgo odlašamo s pomočjo.

Klienti, ki pridejo na pogovor, pogosto mislijo, da se da  stvari, ki so trajala leto ali več, rešiti na enem  pogovoru.

Ne moremo pričakovati, da bo terapevt namesto nas rešil problem oz. da se bomo v procesu reševanja težave počutili vedno le prijetno. Pomembno je, da terapevtu zaupamo, ko nas vodi skozi proces razumevanja situacije in nam pomaga pri iskanju načina, kako stvari spremeniti oz. jih razumeti. Vsak lahko naredi spremembo, vendar je za vsakega posameznika potrebno najti način.

Razlike v odnosih  težko zaznamo takoj, za to je potreben proces, lastna aktivnost in vztrajanje. Pogosto je spremembo v življenju lažje doseči z vodenjem druge osebe (terapevta). Vsak posameznik se odziva drugače in naloga terapevta je, da razlike prepozna ter na primeren način vodi klienta.

Sama pri svojem delu vodim klienta tako, da se  osredotoča na sedanjost, da prepoznava svoje sposobnosti, znanje in izkušnje, ki jih že ima in mu lahko pri reševanju problematične  situacije pomagajo.  Na  to situacijo pogledamo iz različnih zornih kotov vseh, ki so vpleteni. Že na tak način lažje vidimo/zaznamo, kje se je »zalomilo«.  Zavedati se moramo, da nihče ne ve, kaj druga oseba razmišlja in občuti, zato moramo  občutke do nastale situacije še posebej preveriti. Ko se odločimo za spremembe in jo začnemo vnašati v življenje , je pomembno, da sproti tudi spremljamo in preverjamo, kako se nanje odziva okolica, kako se počutimo  in ali smo na pravi poti.

Če zaznamo / opazimo, da se naše delovanje oz. vedenje spreminja v smeri, ki se nam zdi sprejemljiva in nas vodi proti zastavljenemu cilju reševanja nastale situacije, nadaljujemo s takim vedenjem.

Najoptimalnejše je, če se vključita oba oz. vsi, ki so  v to vključeni ( npr. partnerja, starši in otroci…).

Ko ste v stiski in ne veste kako naprej, je koristno, da razmislite o pomoči osebe, ki je ustrezno usposobljena in vam pri tem lahko pomaga.

Prvi korak je najtežji…potem gre…korak za korakom…

Če bi se radi naročili na individualno svetovanje oz. coaching ali me želite vprašati za nasvet mi pišite na: savaj.vj@gmail.com ali pokličite na 041 745 977.