Pre Loader

Odrasli in učenje otrok sreče

ODRASLI se pogosto niti ne zavedamo, da smo mi tisti, KI UČIMO OTROKE SREČE , s svojimi dejanji, s svojim življenjem. Otroci nas ves čas opazujejo.


Zdaj je čas, ko smo veliko z otroki. Nekaj nasvetov, da bomo lažje prešli ta čas. ZAVEDATI SE MORAMO, da to situacijo, to negotovost in našo stisko, še kako čutijo tudi naši otroci. Zato so njihove reakcije, vedenje pogosto nerazumljive. Otroci jih ne počnejo, zato, da bi nas ranili, temveč, ker so tudi sami v stiski. Če se boste malce ustavili, boste videli, da so prav smešne in zato jih ne vzemite preveč resno. V napetih situacijah si privoščite humor…smejte se…


Tudi sedaj naj veljajo določena pravila oz. merila. Ne dovolite otrokom, da en dan lahko nekaj počnejo, drugič pa so za to kaznovani. Otrok na tak način ne dobiva pravega sporočila, kaj je dovoljeno/sprejemljivo in kaj ne.


Ne sprašujte jih, če bi radi kaj počeli, ker otroci vedno radi kaj počno. Da pa ne bi prihajalo do nasprotovanj in napetosti, dajte otrokom MOŽNOST IZBIRE. Vi ste tisti, ki pripravite nekaj stvari oz.dejavnosti, izmed katerih otrok potem izbira.


OTROKA POHVALITE za stvari, ki jih je naredil dobro. Priden/ne priden otroku ne pove veliko. Boljše in bolj učinkovito sporočilo otroku je, če ste bolj konkretni.
Povejte mu, kaj je v določeni situaciji od njega pričakujete in bodite jasni tudi glede neprimernega vedenja.


ZDAJ JE ČAS, ko smo veliko z otroki. To je tudi naporno, vendar mu pokažite svojo ljubezen, ki pa NAJ NE BO POGOJEVANA z njegovim vedenjem npr: če ne boš priden, če ne boš pojedel…bom žalosten, bom jokal, te bom zamenjal z drugim….
Naša odgovornost je, kakšna sporočila dajemo otrokom v našem vsakdanu, če želimo, da bodo znali biti srečni in da bodo znali živeti.


V tem času še kako potrebujemo en drugega.
OBJEMITE SE IN BODITE SREČNI ?